48 χιλιάρικα Στίχοι

[Άιντε να ειπείς της μάνας σου, την προίκα σου να δώσει]] [και τα φλουριά που μου ‘χε πει, γιατί θα μετανιώσει]]

[Σαράντα οχτώ χιλιάρικα κι αμπέλια μου ‘χει τάξει]] [να μου τα δώσει όλα αυτά, για να ήμαστε εντάξει]]

[Δυο σπίτια που ‘χει στο χωριό κι αυτά είναι δικά σου]] [να μου τα δώσει η άπονη, η ψεύτρα η μαμά σου]]

[Κι αν δε δεχτεί τότε να πεις, πως θα τ’ αποφασίσω]] [να σ’ αρνηθώ, μικρούλα μου και μόνος μου να ζήσω]]