Αδυνάτισα ο καημένος Στίχοι

Αδυνάτισα ο καημένος απ’ το ξύλο το πολύ που ’φαγα στο δέκα δύο βρε απ’ την χωροφυλακή αδυνάτισα ο καημένος βρε απ’ το ξύλο το πολύ που ’φαγα στο δέκα δύο βρε απ’ την χωροφυλακή

Σαν η μάπα μου θα στρώσει και θα γίνω πάλε φίνος θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε διφραγκάκι διφραγκάκι σαν η μάπα μου θα στρώσει και θα γίνω πάλε φίνος θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε διφραγκάκι διφραγκάκι θα μασάω απ’ το τσαντάκι βρε κοσαράκι κοσαράκι

Μια της βιόλας δυο της βιόλας βρε μπαίνω στο τζαρδί της Λόλας και της σκάω το παραμύθι βρε το κουκί και το ρεβίθι μια της βιόλας δυο της βιόλας βρε μπαίνω στο τζαρδί της Λόλας και της σκάω το παραμύθι βρε το κουκί και το ρεβίθι

Της ζητάω για τσιγάρα και άλλα πεντακόσια χώρια κι άλλες τετρακόσες βάλε βρε να μου φύγει η στενοχώρια της ζητάω για τσιγάρα και άλλα πεντακόσια χώρια κι άλλες τετρακόσες βάλε βρε να μου φύγει η στενοχώρια