Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι Στίχοι

Αγάπη που ’γινες δίκοπο μαχαίρι άλλοτε μου ’δινες μόνο τη χαρά μα τώρα πνίγεις τη χαρά στο δάκρυ, δε βρίσκω άκρη, δε βρίσκω γιατρειά.

Φωτιές ανάβουνε μες στα δυο του μάτια τ’ αστέρια πέφτουνε όταν με θωρεί Σβήστε τα φώτα, σβήστε το φεγγάρι, σαν θα με πάρει τον πόνο μου μη δει