Αγαπώ τα μαύρα μάτια Στίχοι

Αγαπώ τα μαύρα μάτια, [που γυαλίζουν σα διαμάντια,]] αγαπώ τα μαύρα μάτια.

Αγαπώ τις μαυρομάτες, [κι όλες τις γαλανομάτες,]] αγαπώ τις μαυρομάτες.

Χήρες κι αρραβωνιασμένες, [λεύτερες και παντρεμένες,]] χήρες κι αρραβωνιασμένες.

Καστανές ξανθομαλλούσες, [oμορφιές ξανθιές και ρούσες,]] καστανές ξανθομαλλούσες.

Όλες θα τις αγαπήσω, [κι ύστερα ας ξεψυχήσω,]] όλες θα τις αγαπήσω.