Αγία νοσταλγία Στίχοι

Αγία νοσταλγία πέλαγο ανοιχτό πόσα σκαριά έχεις πάρει για πάντα στο βυθό

Αγία νοσταλγία φιλώ την εικόνα σου δεν έχω απόψε πού να πάω δέξου με στο δώμα σου

Αγία νοσταλγία τις αγάπες μου καλώ μέσα από καθρέφτη παραμορφωτικό

Αγία νοσταλγία της μνήμης αδερφή είσαι αγκάθι βάλσαμο τραγούδι και στριγκλιά μαζί

Αγία νοσταλγία ανίκητο θεριό έχεις κλείσει την καρδιά μου σε λαβύρινθο