Αλανιάρης Στίχοι

Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω κι απ’ την πολλή μαστούρα μου κανένα δε γνωρίζω. Απ’ την πολλή τη σούρα μου το νου μου δεν ορίζω, Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω.

Τσοντάρεις αδερφούλα μου να πιούμε τσιμπουκάκι, μαζί να μαστουριάσουμε να παίξω μπουζουκάκι. Μαζί να μαστουριάσουμε να παίξω μπουζουκάκι, τσοντάρεις αδερφούλα μου να πιούμε τσιμπουκάκι.

Κάντονε ντερβισόμαγκα τον αργιλέ να τρίζει και με φωτιές του θυμαριού να πιω και να σφυρίζει. Και με φωτιά του θυμαριού να πιω και να σφυρίζει, κάντονε ντερβισόμαγκα τον αργιλέ να τρίζει.

Μαστούρια όταν γίνουμε μέσα μες στον τεκέ μας, όλοι εσένα αγαπούν περήφαν’ αργιλέ μας. Όλοι εσένα αγαπούν περήφαν’ αργιλέ μας, μαστούρια όταν γίνουμε μέσα μες στον τεκέ μας.

Είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω κι απ’ την πολλή μαστούρα μου κανένα δε γνωρίζω. Απ’ την πολλή τη σούρα μου το νου μου δεν ορίζω, είμαι αλανιάρης στους δρόμους και γυρίζω.