Αντιλαλούν οι φυλακές Στίχοι

Αντιλαλούν οι φυλακές, x3 το Μπουρτζι κι ο Γεντι Κουλες.

Αντιλαλούν δυο σήμαντρα, Συγγρού και Παραπήγματα.

Αν είσαι μάνα και πονείς, x3 έλα στη δίκη να με δεις.

Έλα πριν με δικάσουνε, κλάψε να μ’ απαλλάξουνε.

Το σκότος και η φυλακή, x3 είναι μεγάλο λακριντί.

Αντιλαλούν οι φυλακές, 3 το Ριο κι ο Γεντι Κουλες.