Απόψε θα πεθάνει ο Χάρος Στίχοι

Ταβερνιάρη να μου ζήσεις είσαι άνθρωπος ντερβίσης, x2 φέρ’ από τα ίδια πάλι να γεμίσω το κεφάλι. x2

Φέρε να πιω για να μου φύγει το βάρος γιατί απόψε θα πεθάνει ο χάρος.

Μια γυναίκα μ’ έχει κάνει το πιοτό να μη με πιάνει, x2 θέλησε να με πληγώσει μα πικρά θα το πληρώσει. x2

Φέρε να πιω για να μου φύγει το βάρος γιατί απόψε θα πεθάνει ο χάρος.

Κι αν απόψε θα μεθύσω βάστα μην τη συναντήσω, x2 τίποτα δεν λογαριάζω και θα ειδείς το πώς δικάζω. x2

Φέρε να πιω για να μου φύγει το βάρος γιατί απόψε θα πεθάνει ο χάρος.