Αψιλίες Στίχοι

Μια μικρούλα μ’ έχει μπλέξει στο χoρό θέλω για να παντρευτώ και δεν μπορώ.

Άιντε πλάκωσε η αναδουλειά κι αψιλίες έχω βρε παιδιά, αχ, αυτά τα έρημα λεφτά άιντε μου χαλάνε το σεβντά.

Έχω δώσει ραντεβού για να την δω κι είμαι αδέκαρος, βρε πώς να της το πω;

Άιντε πλάκωσ’ η αναδουλειά κι αψιλίες έχω βρε παιδιά, αχ αυτά τα έρημα λεφτά άιντε μου χαλάνε το σεβντά.

  • Αχ, τι κακό που είναι η αψιλία!

Κι όταν κάνω βρε δυο μεροκάματα θα την κλέψω τα γλυκοχαράματα.

Άιντε και θα πιάσω έναν παπά άιντε να μας βάλει τον χαλκά, τότε θα ’ρθει το συμπεθεριό άιντε να μας πάρει στο χωριό.