Αρρώστησα στα ξένα μακρυά σου Στίχοι

Αρρώστησα στα ξένα μακριά σου κι ο Χάρος μ’ έχει εύρει μοναχό, [μανούλα μου, πώς να ’μουνα κοντά σου στο έρημό μας σπίτι, το φτωχό.]]

Ποιος να βρεθεί, να με παρηγορήσει δυο λόγια με συμπόνια να μου πει, [πώς τρέχουνε τα μάτια μου σαν βρύση μανούλα, θα με φάει η μαύρη γη.]]

Γιατροί που με κοιτούνε, προσπαθούνε λιγάκι να μου γιάνουν την πληγή, [μανούλα μου, κι αυτοί θα κουραστούνε και τότε θα με φάει η μαύρη γη.]]