Βαγγελίτσα Στίχοι

Για πες μου τι σου έκανα x2 και πήγες μακριά μου, Βαγγελίτσα μου, και πήγες μακριά μου μικρή κουκλίτσα μου.

Το μόνο μου παράπονο x2 είναι που δε σε βλέπω, Βαγγελίτσα μου, είναι που δε σε βλέπω μικρή κουκλίτσα μου.

Και μοναχός μου απορώ x2 το νου μου πώς τον έχω, Βαγγελίτσα μου, το νου μου πώς τον έχω μικρή κουκλίτσα μου.

Κοίταξε να συμμορφωθείς x2 κοίτα να βάλεις γνώση, Βαγγελίτσα μου, κοίτα να βάλεις γνώση μικρή κουκλίτσα μου.