Βάρκα γιαλό Στίχοι

Έμαθα κυρά πως έχεις βάρκα γιαλό, έμαθα κυρά πως έχεις, ψαροπούλα και ψαρεύεις, τζουμτριαλαριλαρό βάρκα γιαλό.

Θα ’ρθω να σου την γυρέψω βάρκα γιαλό, θα ’ρθω να σου την γυρέψω, και θα πάω να ψαρέψω, τζουμτριαλαριλαρό βάρκα γιαλό.

Ρίχνω το γυαλί στον πάτο βάρκα γιαλό, ρίχνω το γυαλί στον πάτο, βρίσκω τη δασκάλα κάτω, τζουμτριαλαριλαρό βάρκα γιαλό.

Έχω βάρκα για σιργιάνι βάρκα γιαλό, έχω βάρκα για σιργιάνι, που για ψάρεμα δεν κάνει, τζουμτριαλαριλαρό βάρκα γιαλό.

Έμαθα κυρά πως έχεις, ψαροπούλα και ψαρεύεις, τζουμτριαλαριλαρό βάρκα γιαλό.