Δεν πρόσεξα τη μάσκα που φορούσες Στίχοι

Ένα σφάλμα έχω κάνει στη ζωή μου, που επίστεψα τη ψεύτρα σου καρδιά και ενόμισα πως θα ‘σουνα δική μου, μεσ’ στη ψεύτικη ζωή παντοτινά. Και ενόμισα πως θα ‘σουνα δική μου, μεσ’ στη ψεύτικη ζωή παντοτινά.

Δεν επρόσεξα την μάσκα που φορούσες και επίστεψα αλήθειες πως μου λες, δεν κατάλαβα και συ πως με γελούσες και πως ήσουν μια γυναίκα απ’ τις πολλές. Δεν κατάλαβα και συ πως με γελούσες και πως ήσουν μια γυναίκα απ’ τις πολλές.

Ένα σφάλμα έχω κάνει ορισμένως, πως σε πέρασα γυναίκα με καρδιά και εβγήκα, δεν τ’ αρνιέμαι γελασμένος και την έπαθα για πρώτη μου φορά. Και εβγήκα, δεν τ’αρνιέμαι γελασμένος και την έπαθα για πρώτη μου φορά.

Και εβγήκα, δεν τ’αρνιέμαι γελασμένος και την έπαθα για πρώτη μου φορά.