Δερβισάκι (Η νταμίρα) Στίχοι

Ντερβισάκι δεν παύεις, τη νταμίρα να φουμάρεις, πάλι θε, να μαστουριάσεις και σε μένα να ξεσπάσεις

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι, αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι

[Ετσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα, γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα]]

Ντερβισάκι όσο παίζεις την πασέντζα και μπαρμπούτι και φουμάρεις τη νταμίρα, δε θα δεις ποτέ σου μοίρα

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι, αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι

[Έτσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα, γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα]]

Χήρα, θα τ’ αποφασίσω κι όλα θα τα παρατήσω και τα ζάρια δε θα πιάσω βρε και τον λουλά θα σπάσω

Αμάν ντερβισάκι, πάλι σπάεις νταλγκαδάκι, αμάν ντερβισάκι, μη φουμάρεις το μαυράκι

[Έτσι θέλω να φουμάρω αυτή την άτιμη νταμίρα, γιατί μου τα πήραν ούλα στο μπαρμπούτι, ζωντοχήρα]]

Δερβισάκι που δεν παύεις, την νταμίρα να φουμάρεις πάλι θε να μαστουριάξεις και μαζί μου να τα βάλεις.

Αμάν δερβισάκι, πάλι σπάσεις νταλγκαδάκι αμάν δερβισάκι, πάλι φουμάρεις το μαυράκι.

Έτσι θέλω να τη φουμάρω, αυτή την άτιμη νταμίρα γιατί μου τα πήραν όλα, ώρε στο μπαρμπούτι ζωντοχήρα

Έτσι θέλω να τη φουμάρω, αυτή την άτιμη νταμίρα γιατί μου τα πήραν όλα, ώρε στο μπαρμπούτι Αμαλία

Δερβισάκι που δεν παύεις, την πασιέντζα και το ζάρι και να πάψεις να φουμάρεις, βρε, αν θες για να ρεφάρεις.

Αμάν, δερβισάκι, ώρε πάλι σπάσεις νταλκαδάκι Αμάν, δερβισάκι, πάλι φουμάρεις το μαυράκι

Έτσι θέλω να τη φουμάρω, αυτή την άτιμη νταμίρα γιατί μας τα πήραν όλα, ώρε στο μπαρμπούτι βρ’ Αμαλία.

Έτσι θέλω να τη φουμάρω, αυτή την άτιμη νταμίρα γιατί μου τα πήραν όλα, ώρε χθες το βράδυ, βρε Μαρίκα.