Δίχως παλτό στη χειμωνιά Στίχοι

Το κακό- κακόμοιρο παιδί μονάχο περπατάει, τι έχει η δόλια του καρδιά κανείς δεν το ρωτάει. Τι έχει η δόλια του καρδιά κανείς δεν το ρωτάει.

Δίχως παλτό στη χειμωνιά κι ατσίγαρος γυρίζει, μα δε σκοτίζεται γι αυτά, καημός τον βασανίζει. Μα δε σκοτίζεται γι αυτά, καημός τον βασανίζει.

Κάποια γυναί- γυναίκα π’ αγαπά πως θα την βρει ελπίζει, γι’ αυτό στους δρόμους τις βραδιές τον βλέπεις και γυρίζει. Γι’ αυτό στους δρόμους τις βραδιές τον βλέπεις και γυρίζει.