Δώδεκα η ώρα Στίχοι

Δώδεκα η ώρα θα ’ρθω βρε Μαριώ στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ. Στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ, δώδεκα η ώρα θα ’ρθω βρε Μαριώ.

Αν σε καταλάβει Μαριώ η μάνα σου, πες της πως πονούνε τα φυλλοκάρδια σου. Πες της πως πονούνε τα φυλλοκάρδια σου, αν σε καταλάβει Μαριώ η μάνα σου.

Πες της για να πάει να φέρει το γιατρό, κι ώσπου να τον φέρει έχουμε καιρό. Κι ώσπου να τον φέρει έχουμε καιρό, πες της για να πάει να φέρει το γιατρό.

Η βάρκα μας προσμένει στην ακρογιαλιά. να φύγουμε Μαριώ μου μακριά στην ξενιτιά. Να φύγουμε Μαριώ μου μακριά στην ξενιτιά, η βάρκα μας προσμένει στην ακρογιαλιά.

Στο παράθυρό σου κάτι να σου ειπώ, δώδεκα η ώρα θα ’ρθω βρε Μαριώ.