Δυο γυφτοπούλες (Δυο γυφτοπούλες στο βουνό) Στίχοι

Δυο γυφτοπούλες στο βουνό, μάνα και θυγατέρα, δυο, βότανα εμαζεύανε, βρίσκου’ να λαβωμένονε...

Μάνα να τόνε πάρουμε τον ξένο να τον γιάνουμε. Εμείς ψωμί δεν έχουμε τον ξένο τι τον θέλουμε;

Μάνα το κομματάκι μου χαλάλι στον ξενάκι μου. Εμείς ρούχα δεν έχουμε, τον ξένο τι τον θέλουμε;

Μάνα το σεντονάκι μου, χαλάλι στον ξενάκι μου, μανούλα μου τον αγαπώ και ντρέπομαι να σου το πω...