Εδώ πληρώνονται όλα Στίχοι

Πριν μου φερθείς διπρόσωπα κι έτσι σκληρά μαργιόλα, δε σκέφτηκες πως στη ζωή, εδώ πληρώνουντ’ όλα! δε σκέφτηκες πως στη ζωή, εδώ πληρώνουντ’ όλα!

Όσο κι αν είσαι όμορφη και σ’ όλους φέρνεις ζάλη, ξεχνάς πως φεύγουν με καιρό οι ομορφιές και κάλλη, ξεχνάς πως φεύγουν με καιρό οι ομορφιές και κάλλη.

Και ποιος το ξέρει κάποτε, αν όταν δυστυχήσεις, γριούλα κάτασπρη θα ’ρθείς, την πόρτα να χτυπήσεις, γριούλα κάτασπρη θα ’ρθείς, την πόρτα να χτυπήσεις.

Όσο και αν με πλήγωσες την πόρτα θα σ’ ανοίξω, και σαν να είμαστε παιδιά, κοντά μου θα σε σφίξω και σαν να είμαστε παιδιά, κοντά μου θα σε σφίξω.