Είμαι αθώος (Άδικα με κατακρίνουν) Στίχοι

Είμ’ αθώος το φωνάζω και το διαλαλώ άδικα με κατακρίνουν και με λεν’ τρελό, άδικα με κατακρίνουν και με λεν’ τρελό, είμ’ αθώος το φωνάζω και το διαλαλώ.

Κι αν σ’ αγάπησα κουκλί μου, πως να σου το πω, σε λατρεύω κι έχω πάντα τον καλό σκοπό σε λατρεύω κι έχω πάντα τον καλό σκοπό, κι αν σ’ αγάπησα κουκλί μου, πως να σου το πω

Έγκλημα δεν είν’ η αγάπη ούτε και ντροπή, όποιος αγαπάει μονάχα ξέρει τι θα πει, όποιος αγαπάει μονάχα ξέρει τι θα πει, έγκλημα δεν είν’ η αγάπη ούτε και ντροπή.

Έλα φως μου να κλεφτούμε, μια και σ’ αγαπώ ασ’ τον κόσμο να φωνάζει, ασ’ τον τον κουτό, ασ’ τον κόσμο να φωνάζει, ασ’ τον τον κουτό, έλα φως μου να κλεφτούμε, μια και σ’ αγαπώ.