Εξεκίνησα ένα βράδυ Στίχοι

Εξεκίνησα ένα βράδυ σουρωμένος και τρελός, να σε ιδώ λίγο ο καημένος, να μου φύγει ο καημός, να σε ιδώ λίγο ο καημένος, να μου φύγει ο καημός.

Μαύρη συμφορά με βρήκε, όταν σ’ είδα ξαφνικά, με το φίλο μου να είσαι, βρε μπαμπέσα, αγκαλιά, με το φίλο μου να είσαι, βρε μπαμπέσα, αγκαλιά.

Τώρα είμαι δικασμένος, δυο φορές πιο δυστυχής, απ’ το φίλο γελασμένος κι από σένα προδοθής, απ’ το φίλο γελασμένος κι από σένα προδοθής.