Ένα κι ένα κάνουν δυο Στίχοι

Μην ξεχνάς ποια ήσουν πρώτα, πριν να σε στεφανωθώ, ξέχασες που γύριζες στους δρόμους στα σοκάκια, τώρα που σε πήρα εγώ, μου κάνεις κορδελάκια, ξέχασες που γύριζες στους δρόμους στα σοκάκια, τώρα που σε πήρα εγώ, μου κάνεις κορδελάκια.

Δεν σου πάει για να είσαι, τόσο απαιτητική, πρέπει να συμμορφωθείς, σου το ’χω πει κυρά μου, σύμφωνα με τον καιρό και με τα τάλιρα μου, πρέπει να συμμορφωθείς, σου το ’χω πει κυρά μου, σύμφωνα με τον καιρό και με τα τάλιρα μου.

Σου το λέω νέτα-σκέτα, ένα κι ένα κάνουν δυο, άμα εξακολουθείς να κάνεις κορδελάκια, πρέπει να χωρίσουμε οι δυο μας τα τσανάκια, άμα εξακολουθείς να κάνεις κορδελάκια, πρέπει να χωρίσουμε οι δυο μας τα τσανάκια.