Ένα τρεχαντηράκι Στίχοι

Ένα τρεχαντηράκι, ένα τρεχαντηράκι ένα τρεχαντηράκι βοριάς το μπόδισε, και μια μελαχρινούλα τζόγια μου αμάν το κληρονόμησε και μια μελαχρινούλα τζόγια μου αμάν το κληρονόμησε.

Θάλασσα μη θυμώνεις, θάλασσα μη θυμώνεις θάλασσα μη θυμώνεις μην κάνεις κύματα, στην π’ αγαπώ να στέλνω τζόγια μου αμάν τα χαιρετίσματα στην π’ αγαπώ να στέλνω τζόγια μου αμάν τα χαιρετίσματα.

Τα δίχτυα θα πουλήσω, τα δίχτυα θα πουλήσω τα δίχτυα θα πουλήσω και τη βαρκούλα μου, κι όλα θα στα χαρίσω τζόγια μου αμάν μελαχρινούλα μου κι όλα θα στα χαρίσω τζόγια μου αμάν μελαχρινούλα μου.

Έλα να φιληθούμε, έλα να φιληθούμε έλα να φιληθούμε σαν τ’ άγρια πουλιά, που σμίγουν στα κλαράκια τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά που σμίγουν στα κλαράκια τζόγια μου αμάν κι αλλάζουνε φιλιά.