Έρχομαι τον τοίχο τοίχο Στίχοι

Άντε δε μου λέτε, δε μου λέτε, βρε, άντε δε μου λέτε, δε μου λέτε, άντε δε μου λέτε, δε μου λέτε, άντε το χασίσι που πουλιέται.

Άντε έρχομαι τον τοίχο - τοίχο, βρε, άντε έρχομαι τον τοίχο - τοίχο, βρε, άντε έρχομαι τον τοίχο - τοίχο, άντε δε μπορώ να σε πιτύχω.

Άντε έρχομαι τη μάντρα – μάντρα, βρε, άντε έρχομαι τη μάντρα - μάντρα, άντε έρχομαι τη μάντρα - μάντρα, άντε και σε βρίσκω μ’ άλλον άντρα.

Άντε και σε βρίσκω μ’ άλλον άντρα, βρε, άντε και σε βρίσκω μ’ άλλον άντρα, άντε έρχομαι τη μάντρα - μάντρα, άντε και σε βρίσκω μ’ άλλον άντρα.

Άντε τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα, βρε, άντε τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα, βρε, άντε τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα, άντε τι γυρεύουν τέτοια ώρα.

Άντε τι γυρεύουν τέτοια ώρα, βρε, άντε τι γυρεύουν τέτοια ώρα, άντε τι γυρεύουν τέτοια ώρα, άντε τούτοι οι μπάτσοι που ‘ρθαν τώρα.