Έχω ζάλη Στίχοι

Έχω ζάλη στο κεφάλι, με το τι θα γίνω πάλι. Με την γκρίνια σου μικρό μου, θα μου φύγει το μυαλό μου, με την γκρίνια σου μικρό μου, θα μου φύγει το μυαλό μου.

Δεν μπορώ πια δεν αντέχω, με το βάσανο που έχω. Κάθε τόσο με ζαλίζεις, με την γκρίνια που αρχίζεις, κάθε τόσο με ζαλίζεις, με την γκρίνια που αρχίζεις.

Πια την γκρίνια σου να πάψεις, το βιολί αυτό ν’ αλλάξεις. Μη με βασανίζεις τόσο, γιατί εσύ θα πέσεις όξω, μη με βασανίζεις τόσο, γιατί εσύ θα πέσεις όξω.