Για ’σένα ρούσα και ξανθιά Στίχοι

Για ’σένα ρούσα και ξανθιά, για ’σένα ρούσα και ξανθιά, για ’σένα ρούσα και ξανθιά, κλαίνε του κόσμου τα παιδιά, κλαίνε του κόσμου τα παιδιά, για σένα ρούσα και ξανθιά.

Κλαίει κι εμένα η ψυχή, κλαίει κι εμένα η ψυχή, κλαίει κι εμένα η ψυχή, γιατί είσαι άκαρδη σκληρή, γιατί είσαι άκαρδη σκληρή, κλαίει κι εμένα η ψυχή,

Για ’σένανε, για ’σένανε, για ’σένανε, για ’σένανε, για ’σένανε, για ’σένανε, κατηγορούν και ’μένανε, κατηγορούν και ’μένανε, για ’σένανε, για ’σένανε.

Και με φωνάζουνε τρελό και με φωνάζουνε τρελό και με φωνάζουνε τρελό, γιατί για σένα τραγουδώ, γιατί για σένα τραγουδώ και με φωνάζουνε τρελό.