Γιάλα Στίχοι

Ξενιτεμένο μου πουλί, Γιάλα γράφε μου να μαθαίνω αν έχεις την υγεία σου, Γιάλα εγώ καταλαβαίνω.

Έλα, έλα με τον ταχυδρόμο, που ’ναι γρήγορος στο δρόμο.

Άιντε, η ξενιτιά που σε κρατεί Γιάλα μέσα στην αγκαλιά της, να σου χαρίζει την υγειά Γιάλα και όλα τα καλά της.

Παναγιά μου, δώσ’ τους, δώσ’ τους, να ’χει ο νους, να ’χει ο νους κι ο λογισμός τους.

Στην ξενιτιά που βρίσκεσαι Γιάλα, ο νους μου είναι σιμά σου, και από τα χείλη μου ποτέ Γιάλα, δε λείπει τ’ όνομά σου.

Παναγιά, παναγιά μου, δώσ’ τους χρόνια, σαν της λε-, σαν της λεμονιάς τα κλώνια.

Ξενιτεμένο μου πουλί, Γιάλα γράφε μου να μαθαίνω αν έχεις την υγεία σου, Γιάλα εγώ καταλαβαίνω.

Έλα με, έλα με τον ταχυδρόμο, που ’ναι γρή-, που ’ναι γρήγορος στο δρόμο.

Άιντε, η ξενιτιά που σε κρατεί Γιάλα μέσα στην αγκαλιά της, να σου χαρίζει την υγειά Γιάλα και όλα τα καλά της.

Έλα με, έλα, έλα με τα ’μένα κι ας τη μά -, κι ας τη μάνα που σε ’γέννα.

Στην ξενιτιά που βρίσκεσαι Γιάλα, ο νους μου είναι σιμά σου, και από τα χείλη μου ποτέ Γιάλα, δε λείπει τ’ όνομά σου.

Παναγιά, παναγιά μου, δώσ’ τους χρόνια, σαν της λε-, σαν της λεμονιάς τα κλώνια.