Γιάνναρος Στίχοι

Ήρθ’ ο Γιάννης από πέρα με κουσαντιανή μαχαίρα, με κουσαντιανή μαχαίρα, ήρθ’ ο Γιάννης από πέρα, γεια σου, Γιάνναρε, ωχ , γειά σου Γιάνναρε!

Γιάννη μη με κάνεις τόσο | τρις σκότωσέ με να γλιτώσω, Κατινάκι μου, ωχ , Κάτινακι μου.

Δε μπορώ να σε ξεχάσω | τρις σαν θυμούμαι τα φιλιά σου, Κατινάκι μου, ωχ , Κάτινακι μου.

Θέλεις να με παντρευτείς μα εγώ είμαι ένα μπεκρής, μα εγώ είμαι ένας μπεκρής, θέλεις να με παντρευτείς, Κατινάκι μου, ωχ , Κάτινακι μου.