Γκιντελίμ Στίχοι

Εσύ ήσουνε που μου ’λεγες εσύ ήσουνε που μου ’λεγες

αν δεν με ιδείς πεθαίνεις, Καλαματιανή αν δεν με ιδείς πεθαίνεις, ρούσα μ’ γαλανή

άιντε, άιντε, γκίντελιμ, εις την Μποτζαλιά θα σε κλέψω και θα φύγω, μα την Παναγιά

και τώρα περπατείς και λες και τώρα περπατείς και λες

πού μέ είδες, πού με ξεύρεις, Καλαματιανή πού μέ είδες, πού με ξεύρεις, ρούσα μου ξανθή

άιντε, άιντε, γκίντελιμ, εις την Μποτζαλιά θα σε κλέψω και θα φύγω με τον αραμπά

όλοι μου λέν’ να σ’ αρνηθώ όλοι μου λέν’ να σ’ αρνηθώ

τους λέγω, τι να κάμω, Καλαματιανή τους λέγω, τι να κάμω, ρούσα μ’ γαλανή

άιντε, άιντε, γκίντελιμ, εις την Μποτζαλιά θα σε κλέψω και θα φύγω, μα την Παναγιά

που εγώ μια ώρα αν δεν σε ιδώ που εγώ μια ώρα αν δεν σε ιδώ

το νου μου τόνε χάνω, Καλαματιανή το νου μου τόνε χάνω, ρούσα γαλανή

άιντε, άιντε, γκίντελιμ, εις την Μποτζαλιά θα σε κλέψω και θα φύγω με τον αραμπά