Γλυκοχαράζει ο αυγερινός Στίχοι

Γλυκοχαράζει ο αυγερινός κι εγώ ’μαι ακόμα ζωντανός Το πονεμένο μου κορμί βαρύ χτικιό το δέρνει τρεις νύχτες τώρα ξεψυχώ κι ο χάρος δεν με παίρνει Γλυκοχαράζει ο αυγερινός κι εγώ ’μαι ακόμα ζωντανός

Έρημος ξένος και φτωχός χαροπαλεύω μοναχός Και μια ψυχή που μ’ έφερε σ’ αυτή τη μαύρη θέση ποτέ δεν ήρθε να με δει και να με συμπονέσει Γλυκοχαράζει ο αυγερινός κι εγώ ’μαι ακόμα ζωντανός

Σκάφτε το μνήμα μου βαθύ, δεν θέλω δάκρυ να χυθεί Κι ο θάνατος που λαχταρώ αν δείτε πως θ’ αργήσει να ’ρθει η γυναίκα π’ αγαπώ τα μάτια να μου κλείσει Γλυκοχαράζει ο αυγερινός κι εγώ ’μαι ακόμα ζωντανός.