Η δολοφόνισσα Στίχοι

Χωρίς καρδιά δεν πίστευα, χωρίς καρδιά για να ‘σαι, σαν το κεράκι μ’ έλιωσες, κακούργα μ’ έκαψες, δε λυπάσαι x2

Γιατί με τόση απονιά, μου φαρμακώνεις την καρδιά, μου κάβεις τη ψυχή μου x2

Αχ, δολοφόνισσα κακιά, τα ντέρτια όλα του ντουνιά, τα δίνεις στο κορμί μου x2