Η Γερακίνα Στίχοι

Κίνησε η Γερακίνα για νερό, ωρέ κρύο να φέρει. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ τα βραχιόλια της βροντούν. Τα βραχιόλια της βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ

Κι έπεσε μες στο πηγάδι κι έβγαλε ωρέ φωνή μεγάλη. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, τα βραχιόλια της βροντούν. Τα βραχιόλια της βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.

Κι έτρεξε ο κόσμος όλος, κι έτρεξα ωρέ κι εγώ ο καημένος. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ τα βραχιόλια της βροντούν. Τα βραχιόλια της βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.

Γερακίνα, θα σε βγάλω και γυναίκα, ωρέ γυναίκα, θα σε πάρω. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ τα βραχιόλια της βροντούν. Τα βραχιόλια της βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.

Κι έριξε χρυσό κορδόνι και την ε, ωρέ την έπιασα απ’ τη ζώνη. Ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ τα βραχιόλια της βροντούν. Τα βραχιόλια της βροντούν, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ, ντρουμ.