Η καρδιά σου θα γίνει χρυσή Στίχοι

Το δρόμο τον κακό που πήρες θα στον κόψω και την καρδιά σου τη σκληρή, [θα την κάνω ν’ αλλάξει το χρώμα κι από μαύρη να γίνει χρυσή.]]

Πείσμα το έβαλα δική μου να σε κάνω κι όποια θυσία χρειαστεί, [θα την κάνω ν’ αλλάξω την καρδιά σου, κι από μαύρη να γίνει χρυσή.]]

Όσο σκληρά κι αν μου φερθείς πρέπει να ξέρεις, θα μ’ αγαπήσεις δε μπορεί, [θα κερδίσω για πάντα την καρδιά σου κι από μαύρη θα γίνει χρυσή.]]