Η Μάγισσα Της Αραπιάς (Αραπιά) Στίχοι

Θα πάω εκεί στην Αραπιά, γιατί μ’ έχουν μιλήσει, για μια μεγάλη μάγισσα, τα μάγια να μου λύσει, για μια μεγάλη μάγισσα, τα μάγια να μου λύσει.

Και θα της πω τα βάσανα, αυτά που έχω τραβήξει, και τα σημάδια της τρελής, σε μια φωτιά να ρίξει και τα σημάδια της τρελής, σε μια φωτιά να ρίξει.

Ν’ ανάψουνε και να καούν, πώς έκαψαν και μένα, τα μάγια να της πιάσουνε, να σέρνεται στα ξένα, τα μάγια να της πιάσουνε, να σέρνεται στα ξένα.