Η παλιοτρεχαντήρα (Ομπι ομπι μπι) Στίχοι

Ανάθεμα τη θάλασσα που έβγαλε το δίχτυ και πήγε και μπερδεύτηκε η έρημη μου τύχη.

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει.

  • Ωωω!

Την παλιοτρεχαντήρα μου ψηλά θα την τραβήξω, θα πάρω πίσσα και στουπί για να την παλαμίσω.

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει.

Η τρεχαντήρα μας θέλει πανιά και παλικάρια, να πάνε να βουτήξουνε, να βγάλουνε σφουγγάρια.

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει.

  • Ωωω!

Μέτρα κουλαουζέρη μου, καλά τα μανταρόλια, γιατί βουτώ στη θάλασσα σαρανταπέντε χρόνια.

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει.

  • Ωωω!

Μέτρα κουλαουζέρη μου καλά τα μανταρόλια, γιατί βουτώ στη θάλασσα σαρανταπέντε χρόνια.

Όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, όμπι όμπι μπι, στη μηχανή θα μπει.