Η Πειραιώτισσα Στίχοι

Απ’ την ώρα στο λιμάνι που σε μπάνισα, την καρδούλα μου, κυρά μου, την αφάνισα, την καρδούλα μου, κυρά μου, την αφάνισα.

Σαν κι εσένα άλλη γυναίκα δεν εγνώρισα, στην αγάπη πιο πλανεύτρα και πιο γόησσα, στην αγάπη πιο πλανεύτρα και πιο γόησσα.

Πειραιώτισσα το έχεις μες στο αίμα σου, να τρελαίνονται οι άντρες μ’ ένα βλέμμα σου, να τρελαίνονται οι άντρες μ’ ένα βλέμμα σου.