Η ταβέρνα και το ζάρι Στίχοι

Η ταβέρνα και το ζάρι βρε, κι η ταβέρνα και το ζάρι, η ταβέρνα και το ζάρι, μ’ έφερε σ’ αυτό το χάλι.

Πέντε μπρος στα δεκαπέντε βρε, πέντε μπρος στα δεκαπέντε, πέντε μπρος στα δεκαπέντε, και μου σκάσανε έξι πέντε.

Παίζω πόκα και τα χάνω, βρε παίζω πόκα και τα χάνω παίζω πόκα και τα χάνω δε θα το ξαναρετάρω.

Τα κουνώ κι έρχουνται ντόρτια βρε, τα κουνώ κι έρχουνται ντόρτια, τα κουνώ κι έρχουνται ντόρτια, να κι οι μυστικοί στην πόρτα,

Να κι οι μυστικοί στην πόρτα τα κουνώ κι έρχονται ντόρτια να κι οι μυστικοί στην πόρτα.