Κάηκε ένα σχολείο Στίχοι

Κάηκε κι ένα σχολείο x3 (ρε) που ’ταν παρθεναγωγείο

Κάηκε το Γαλαξίδι x3 (ρε) που ’ταν όμορφο στολίδι

Κάηκε και η δασκάλα x3 (ρε) που ’ταν άσπρη σαν το γάλα

Έκαψε το ’ρηνοδίκη x3 (ρε) που ’ταν σοβαρός στη δίκη

Κάηκε κι ο ’σαγγελέας x3 (ρε) που ’ταν (ο) τσίφτης της παρέας