Καϊξής Στίχοι

Γκελ γκελ Καϊξή γιαβάς γιαβάς Μεσ’της Πόλης τ’ακρογιάλι μέσ’τη σιγαλιά μεσ’του Χαρεμιού τη Λίμνη γκέλ γκέλ Καιξή

Να κλέψω τη Γκιουζέλ Χανούμ σκλάβα μέσα στο κελί της κλαίει και θρηνεί και ζητάει τη λευτεριά της γκελ γκελ Καϊξή