Καλέ μάνα δεν μπορώ Στίχοι

Καλέ μάνα δεν μπορώ σύρε φέρε ένα γιατρό, σύρε φέρε ένα γιατρό καλέ μάνα δεν μπορώ.

Το γιατρό και το σπετσέρη με τα φάρμακα στο χέρι, με τα φάρμακα στο χέρι το γιατρό και το σπετσέρη.

Μου δώσανε μια λεπιδιά τι κάνετε βρε ’σεις παιδιά, τι κάνετε βρε ’σεις παιδιά μου δώσανε μια λεπιδιά.

Αχ σαν ένα φουντουκάκι έχω στη καρδιά φαρμάκι, έχω στη καρδιά φαρμάκι αχ σαν ένα φουντουκάκι.

Κι όσο πάει μεγαλώνει κι η καρδιά μου φαρμακώνει, κι η καρδιά μου φαρμακώνει κι όσο πάει μεγαλώνει.