Κατάδικος Στίχοι

Μες τη φυλακή, στ’ Ανάπλι, μ’ έριξαν κατάδικο, αμάν, δικαστή, βοήθεια, κι αυτό είναι άδικο. Αμάν, δικαστή, βοήθεια, κι αυτό είναι άδικο βρ’ αμάν, αμάν, άδικο.

Δεν μπορούσα να βαστάξω, και να έχω αντεραστή, τον εσκότωσα και τώρα, είμαι μες τη φυλακή. Τον εσκότωσα και τώρα, είμαι μες τη φυλακή, βρ’ αμάν, αμάν, φυλακή.

Άπονη, κακούργα ψεύτρα, τώρα ζήσε μοναχή, ο ένας βρίσκεται στο χώμα, κι εγώ μες τη φυλακή. Ο ένας βρίσκεται στο χώμα, κι εγώ μες τη φυλακή, βρ’ αμάν, αμάν, φυλακή.