Κατινάκι μου για σένα Στίχοι

Κατινάκι μου για σένα, με σκοτώσανε, άμαν, άμαν! Κατινάκι μου για σένα, με σκοτώσανε! Μέσα στον τεκέ του Φώτη, με ξαπλώσανε, αχ, αχ μανούλα μου αχ! Μέσα στον τεκέ του Φώτη, με ξαπλώσανε, αχ, αχ μανούλα μου αχ!

Με βαρέσανε καλέ μου, ρε με μπαμπεσιά, άμαν, άμαν! Με βαρέσανε καλέ μου, ρε με μπαμπεσιά! Αχ, τρεις μαχαιριές μου δώσαν, μέσα στην καρδιά, αχ, αχ μανούλα μου αχ! Αχ, τρεις μαχαιριές μου δώσαν, μέσα στην καρδιά, αχ, αχ μανούλα μου αχ!

Κι έτσι χάθηκα για σένα, Κατινάκι μου, άμαν, άμαν! Κι έτσι χάθηκα για σένα, Κατινάκι μου! Απ’ το νταβατζή που είχες, βρε μανάκι μου, αχ, αχ μανούλα μου αχ! Απ’ το νταβατζή που είχες, βρε μανάκι μου, αχ, αχ μανούλα μου αχ!