Κουβέντες στη φυλακή Στίχοι

Ένα βραδάκι, βρε παιδιά, μας στήσανε καρτέρι και μας περικυκλώσανε μέσα στου Μαουνιέρη

Kάποιος μπαμπέσης, ο άτιμος, μαρτύρησε το χάνι κι ήρθαν και μας μπλοκάρανε, δώδεκα πολιτσμάνοι

Τα γκλόπ βαρούσαν δώδεκα, κι εμείς μαστουρωμένοι τρεις κάμες ξεβρακώσαμε, μα βγήκαμε χαμένοι

Φάγαμε ξύλο, βρε άθεο, μον’ πως δεν μας σκοτώσαν και όλους από τέσσερα χρονάκια μας φορτώσαν