Λάλα αηδόνι μου γλυκά Στίχοι

Δε λαλείς, λαλείς καημέν’ αηδόνι το πρωί με τη δροσιά, λάλα αηδόνι μου γλυκά

Να ξυπνή- ξυπνήσει το παιδί μου πού ’ναι στα ψηλά βουνά, λάλα αηδόνι μου γλυκά

Δε λαλώ, λαλώ γιατί έχω πόνο το πρωί και δειλινό, δε λαλώ γιατί πονώ