Μ’ έκανες και χώρισα Στίχοι

Μ’ έκανες και χώρισα κι εσύ ’σουν η αιτία Και τώρα μένω μες στους πέντε δρόμους Πολύ με αγανάκτησες σε τέτοια απελπισία Δεν θέλω για να βλέπω πια ανθρώπους

Μόνος μου μέσα στα βουνά Θέλω να πάω να κατοικίσω Να χω τα αγρίμια συντροφιά Βρε άτιμη μονάχος μου να ζήσω

Βαριήστησα με ’σένανε την ώρα π’ έχω μπλέξει Αρνήθηκα τη μάνα μου για σένα Βαριήστησ’ αυτή τη στιγμή για μένα ποιος θα τρέξει Να μάθει το τι μου χεις κανωμένα

Ορφάνεψα από μικρός Τι βρέθηκες μπροστά μου Δεν ήξερα πως έτρεφα Κακούργα φίδι μες στην αγκαλιά μου