Μάνα με μαχαιρώσανε Στίχοι

Μάνα μου με σκοτώσανε, δυο μαχαιριές μου δώσανε, αυτοί που με ζηλεύουνε και το κακό μου θέλουνε, αυτοί που με ζηλεύουνε και το κακό μου θέλουνε.

Κλάψε με μάνα, κλάψε με τώρα που θα πεθάνω και να ’ρχεσαι την Κυριακή, στον τάφο μου από πάνω και να ’ρχεσαι την Κυριακή, στον τάφο μου από πάνω.

Θέλω να ’ρχόσαστε κι οι δυο, εσύ κι ο αδερφός μου, να κλαιτ’ απαρηγόρητα, τον τσάμπα σκοτωμό μου, να κλαιτ’ απαρηγόρητα, τον τσάμπα σκοτωμό μου.

Τα δυο μικρά τ’ αδέρφια μου, όταν θα μεγαλώσουν, να πα’ να βρούνε το φονιά και να τον εσκοτώσουν, να πα’ να βρούνε το φονιά και να τον εσκοτώσουν.