Μανταλιώ (Μανταλένα) Στίχοι

Άιντε Μανταλιώ και Μανταλένα τι έχει ο άντρας σου με μένα έμαθα τραβά μαχαίρι με τ’αριστερό του χέρι

Άιντε τι να κάνω η κακομοίρα με τον άντρα που επήρα δε δουλεύει δε δουλεύει κι όλο δανεικά γυρεύει

Άιντε Μανταλιώ και Μανταλένα τι έχει ο άντρας σου με μένα πονηριές μου μαγειρεύει κι όλο στα ρηχά ψαρεύει