Μαύρα μάτια μαύρα φρύδια Στίχοι

Μαύρα μάτια, μαύρα φρύδια, κατσαρά μαύρα μαλλιά άσπρο πρόσωπο σαν κρίνος και στο μάγουλο ελιά

Τέτοια ομορφιά ποτές μου αχ! τσαχπίνα μου γλυκιά δεν την έχω απαντήσει εις ετούτο το ντουνιά

Μαυρομάτα μου για ’σένα εκατάντησα τρελός Θα πεθάνω δεν αντέχω έχω γίνει φθισικός

Πόνους έχω εγώ κρυμμένους μες στα φύλλα της καρδιάς με τα μάγκικά σου μάτια όταν φως μου με κοιτάς