Μες στου Αιγαίου τα νησιά Στίχοι

Μες στου Αιγαίου, πρόβαλε να δεις Μες στου Αιγαίου, Αιγαίου τα νησιά Μες στου Αιγαίου τα νησιά άγγελοι φτερουγίζουν

Και μέσα στο φτε, πρόβαλε να δεις και μέσα στο φτε - στο φτερούγισμα Α και μέσα στο φτερούγισμα τριαντάφυλλα σκορπίζουν

Αιγαίο μου, βοήθα Παναγιά Αιγαίο μου γαλήνεψε Ε ε αιγαίο μου γαλήνεψε τα γαλανά νερά σου

Να ’ρθούνε τα ξε, πρόβαλε να δεις να ’ρθούνε τα ξε - τα ξενάκια σου Α, να ρθούνε τα ξενάκια σου στα ποθητά νησιά σου

Ροδόσταμο να, πρόβαλε να δεις ροδόσταμο να γι - να γίνουνε Α, ροδόσταμο να γίνουνε Αιγαίο τα νερά σου