Μες στου Μάνθου τον τεκέ Στίχοι

Μέσα στου Μάνθου τον τεκέ, φουμάρουν μάγκες ναργιλέ, αργιλέδες και τσιγάρο και χασίσι Προύσας, μαύρο.

Χαρμάνης είμαι απ’ το πρωί και πάγω να φουμάρω μέσα στου Μάνθου τον τεκέ θα πίνω φίνο μαύρο.

Οι μπάτσοι μας μπλοκάρανε, βρε Μάνθο, μας τη σκάσανε, κάντε μάγκες στη δουλειά σας, μη χαλάτε την καρδιά σας.

Ας τους μπάτσους μ’ αρχοντιά, μα σε κόλλησαν σεβντά, παίξε τη διπλοπενιά σου, ν’ ευχαριστηθεί η καρδιά σου.

Γεια σου Μάνθο μου ντερβίση, ο τεκές σου δε θα σβήσει, άφησέ το μπαγλαμά σου, γέμισέ μας το λουλά σου.

Μέσα στου Μάνθου τον τεκέ, πίνουν οι μάγκες άργιλε, αργιλέδες και τσιγάρο μαρουχάνα Προύσας μαύρο.

Χαρμάνης είμαι απ’ το πρωί και πά για να φουμάρω, μέσα στου Μάνθου τον τεκέ θα πίνω φίνο μαύρο.

Οι μπάτσοι μας μπλοκάρανε βρε Μάνθο, μας τη σκάσανε, άντε μάγκες στη δουλειά σας, μη χαλάτε την καρδιά σας.

Δώσ’ στους μπάτσους μ’ αρχοντιά και άνοιξε το μπεζαχτά, παίξε τη διπλοπενιά σου, να ευχαριστηθεί η καρδιά σου.

Γεια σου Μάνθο μου ντερβίση, ο τεκές σου δε θα σβήσε, γέμωσέ μας το λουλά σου, παίξε μας το μπαγλαμά σου.