Μην είσαι ψεύτρα δίγνωμη Στίχοι

Μην είσαι ψεύτρα, δίγνωμη, μη μου μιλάς με μάσκα, γιατί έχω κι εγώ καρδιά, τι κι αν φορώ τραγιάσκα. Γιατί έχω κι εγώ καρδιά, τι κι αν φορώ τραγιάσκα.

Μη σε θαμπώνουν τα λεφτά, μη σε γελούνε φως μου, μες στο καλύβι μου θα βρεις, τις εμορφιές του κόσμου. Μες στο καλύβι μου θα βρεις, τις εμορφιές του κόσμου.

Κι αν είμαι μάτια μου φτωχός, έχω καρδιά με μπέσα, μαζί με μένα σαν θα ’ρθείς θα ζεις σαν πριγκηπέσα. Μαζί με μένα σαν θα ’ρθείς, θα ζεις σαν πριγκηπέσα.